ประตูเข้า

ภาษาอังกฤษ


n entrance
หน่วยนับ: ประตู
ความหมายเหมือนกับ: ทางเข้า
ตัวอย่างประโยค: ประตูเข้าบริษัทอยู่ทางทิศตะวันออก