ประตูออก

ภาษาอังกฤษ


n exit
ความหมายเหมือนกับ: ทางออก
ตัวอย่างประโยค: ขโมยวิ่งหนีไปทางประตูออก