ประตูระบายน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n floodgate
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากน้ำล้นเขื่อน