ประตูฟุตบอล

ภาษาอังกฤษ


n goal
คำอธิบาย: ประตู 2 เสา มีคานและมีตาข่ายรอรับลูกฟุตบอลที่เตะผ่านเข้าไป
หน่วยนับ: ประตู
ตัวอย่างประโยค: เขาเตะบอลเข้าประตูฟุตบอล 2 ลูก