ประตูน้ำ

ภาษาอังกฤษ


n water gate
คำอธิบาย: ประตูสำหรับควบคุมระดับน้ำที่ไหลเข้าออก
หน่วยนับ: บาน
คำที่เกี่ยวข้อง: lock , dam
ตัวอย่างประโยค: น้ำในลำคลองแห้งขอดเจ้าหน้าที่จึงทำการเปิดประตูน้ำเพื่อให้น้ำไหล