ประตูฉุกเฉิน

ภาษาอังกฤษ


n emergency exit
คำอธิบาย: ประตูทางออกพิเศษเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ความหมายเหมือนกับ: ทางออกฉุกเฉิน
ตัวอย่างประโยค: ห้ามเอาของมาวางเกะกะหน้าประตูฉุกเฉิน