ประตูกระจกเลื่อน

ภาษาอังกฤษ


n sliding door
ความหมายเหมือนกับ: ประตูเลื่อน
ตัวอย่างประโยค: ทางเข้าบริษัทนี้เป็นประตูกระจกเลื่อน