ประตู

ภาษาอังกฤษ


clas goal
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกจำนวนครั้งที่เตะลูกบอลเข้าไปในประตู เช่น ได้ 2 ประตู เสีย 3 ประตู, เรียกช่องหรือโอกาสที่จะได้หรือเสียในการพนันบางชนิด เช่น ถูกประตูเดียว กิน 3 ประตู
หน่วยนับ: ประตู
ตัวอย่างประโยค: นักฟุตบอลยิงลูกนำไป 2 ประตู
n door
คำอธิบาย: ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้
หน่วยนับ: บาน
ความหมายเหมือนกับ: ทวาร , ช่อง , ทางเข้าออก
คำที่เกี่ยวข้อง: gate , entrance , gateway , goal , exit
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อซ่อมประตูบานนี้ด้วยตัวเอง