ประติมากรรม

ภาษาอังกฤษ


n sculpture
คำอธิบาย: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: ชาวกรีกมีความชำนาญในการหล่อสร้างประติมากรรมรูปเทพเจ้าต่างๆ
n sculpture
คำอธิบาย: ศิลปะสาขาหนึ่งในจำพวกวิจิตรศิลป์เกี่ยวกับการแกะสลักไม้ หินอ่อน โลหะ เป็นต้น ให้เป็นรูปหรือลวดลายต่างๆ
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ปฏิมากรรม , การแกะสลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: image
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมชิ้นนี้ได้รับการยอมรับจากศิลปินทั่วโลก