ประติมากร

ภาษาอังกฤษ


n sculptor
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักปั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: sculptress
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรคนนี้มีชื่อเสียงมากในยุโรป