ประดุจ

ภาษาอังกฤษ


conj like
ความหมายเหมือนกับ: ราวกับ , เช่น , คล้าย , เหมือน , ดัง , ประหนึ่ง , ดุจ , ดุจดัง , เหมือน , เช่น , เยี่ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: as if , as , such as
ตัวอย่างประโยค: คำพูดของเขาคมกริบประดุจมีดโกน