ประดิษฐ์

ภาษาอังกฤษ


adj artificial
คำอธิบาย: ที่จัดทำขึ้นให้เหมือนของจริง ที่คิดทำขึ้นไม่เหมือนธรรมชาติ
ความหมายเหมือนกับ: ปลอม , เทียม , เก๊
คำที่เกี่ยวข้อง: fake , counterfeit , false , spurious
ตัวอย่างประโยค: ดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้เหมือนจริงมาก
v invent
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งขึ้น , จัดทำขึ้น , สร้างขึ้น , คิดทำขึ้น , แต่งขึ้น , คิดค้น , สรรค์สร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: create , make up , devise , fabricate , build , set up , coin (word)
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์ประดิษฐ์มีดหรือขวานขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงในการตัดแยกวัตถุ