ประดิษฐาน

ภาษาอังกฤษ


v place
คำอธิบาย: ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูง
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , ติดตั้ง , เข้าประจำที่ , วาง
คำที่เกี่ยวข้อง: establish , install , be enshrined
ตัวอย่างประโยค: พระแก้วมรกตประดิษฐานบนฐานชุกชี