ประดิษฐกรรม

ภาษาอังกฤษ


n invention
คำอธิบาย: การทำสิ่งของขึ้นจากวัตถุดิบ
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งประดิษฐ์
คำที่เกี่ยวข้อง: production
คำตรงข้าม: ชิ้น , อัน , เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: เลเซอร์พรินเตอร์เป็นประดิษฐกรรมใหม่