ประดิดประดอย

ภาษาอังกฤษ


v elaborate
คำอธิบาย: บรรจงทำให้งดงามและละเอียดลออยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ประดอย
คำที่เกี่ยวข้อง: decorate , embellish , adorn , trim
ตัวอย่างประโยค: เธอนั่งประดิดประดอยร้อยพวงมาลัย