ประดาตาย

ภาษาอังกฤษ


adv wearily
ความหมายเหมือนกับ: แทบตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: almost dead , with all one´s strength
ตัวอย่างประโยค: เขาแทบล้มประดาตายอยู่แล้ว