ประดา

ภาษาอังกฤษ


det all
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งหลาย , ทั้งหมด , บรรดา
คำที่เกี่ยวข้อง: entire , many , much , numerous , a lot of , a great deal of
ตัวอย่างประโยค: นักเลงชอบคบหาประดาคหบดีที่เป็นที่รู้จักกับพวกที่มีอิทธิพลในจังหวัด