ประดับประดา

ภาษาอังกฤษ


v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ , ตกแต่ง , เสริมแต่ง , แต่งแต้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: adorn , embellish , furnish , ornament , bedeck , trim , garnish , festoon
ตัวอย่างประโยค: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top