ประดับธง

ภาษาอังกฤษ


v decorate with flags
คำที่เกี่ยวข้อง: attach a flag to , fasten flags , hoist (/raise) a flag , string up flags


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top