ประดับธง

ภาษาอังกฤษ


v decorate with flags
คำที่เกี่ยวข้อง: attach a flag to , fasten flags , hoist (/raise) a flag , string up flags