ประดับ

ภาษาอังกฤษ


v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับประดา , ตกแต่ง , เสริมแต่ง , แต่งแต้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: adorn , embellish , furnish , ornament , bedeck , garnish , festoon , trim
ตัวอย่างประโยค: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร