ประดับ

ภาษาอังกฤษ


v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับประดา , ตกแต่ง , เสริมแต่ง , แต่งแต้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: adorn , embellish , furnish , ornament , bedeck , garnish , festoon , trim
ตัวอย่างประโยค: เธอเก็บดอกไม้ป่าเหล่านี้มาประดับโต๊ะอาหาร

คำที่มี "ประดับ" ในคำ


ประดับยนต์ n car accessory
คำอธิบาย: เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ร้านประดับยนต์
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประดับยนต์ , อุปกรณ์ประดับยนต์
ตัวอย่างประโยค: พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หาซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์

ประดับไฟ v decorate with the light
คำอธิบาย: ติดดวงไฟให้สว่างไสว
ตัวอย่างประโยค: สวนสนุกยูโรดิสนีย์มีการติดตั้งต้นคริสต์มาสสูง 18 เมตรพร้อมประดับไฟ 7,000 ดวงเพื่อสร้างความสว่างไสวในค่ำคืนคริสต์มาส

ประดับประดา v decorate
ความหมายเหมือนกับ: ประดับ , ตกแต่ง , เสริมแต่ง , แต่งแต้ม
ตัวอย่างประโยค: ถนนประดับประดาด้วยธงทิว

ประดับธง v decorate with flags

ไม้ประดับ n garden tree
คำอธิบาย: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
ตัวอย่างประโยค: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล

สิ่งประดับ n decorations
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประดับ , เครื่องตกแต่ง
ตัวอย่างประโยค: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น

เครื่องประดับ n decorations
หน่วยนับ: ชิ้น, ชุด
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องตกแต่ง , สิ่งประดับ
ตัวอย่างประโยค: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม

เครื่องประดับ n decorations
คำอธิบาย: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
หน่วยนับ: ชิ้น, ชุด
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเพชรพลอย
ตัวอย่างประโยค: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน

ตรีประดับ n name of a Thai verse
คำอธิบาย: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบตรีประดับมากกว่ากลบทชนิดอื่น

ทวารประดับ n name of a ancient verse
คำอธิบาย: ชื่อโคลงโบราณ
หน่วยนับ: บท
ความหมายเหมือนกับ: สกัดแคร่
ตัวอย่างประโยค: ในวิชาภาษาไทย ครูสอนเรื่องโคลงทวารประดับ

สวนไม้ดอกไม้ประดับ n flower garden

เครื่องประดับยนต์ n car accessory
ความหมายเหมือนกับ: อุปกรณ์ประดับยนต์

อุปกรณ์ประดับยนต์ n car accessory
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องประดับยนต์

เครื่องประดับบ้าน n furniture
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องตกแต่งบ้าน

การประดับ n decoration
ความหมายเหมือนกับ: การตกแต่ง

เครื่องประดับตกแต่ง n ornament
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องตกแต่ง , เครื่องประดับ

การประดับ n adornment
ความหมายเหมือนกับ: การตกแต่ง

การประดับ n decoration
ความหมายเหมือนกับ: การตกแต่ง

การประดับ n embellishment
ความหมายเหมือนกับ: การตกแต่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top