ประดัง

ภาษาอังกฤษ


v crowd
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดเข้ามา , ยัดเยียดเข้าไป , กรู , ประเดประดัง
คำที่เกี่ยวข้อง: come in great number , come in crowds , throng , squeeze in , surge , be multitudinous
ตัวอย่างประโยค: คนประดังเข้ามาในหอประชุม
v talk at one time
ความหมายเหมือนกับ: ดังขึ้น , แซ่ซ้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: talk at the same time
ตัวอย่างประโยค: เสียงนักเรียนชายหญิงประดังขึ้น