ประดักๆ

ภาษาอังกฤษ


adv convulsively
คำอธิบาย: อาการแห่งคนที่ตกน้ำแล้วสำลักน้ำ เรียกว่า สำลักประดักๆ, อาการที่ชักหงับๆ ใกล้จะตาย
ความหมายเหมือนกับ: ชัก , ชักหงับๆ , สำลัก , กระอัก
คำที่เกี่ยวข้อง: spasmodically
ตัวอย่างประโยค: พอขึ้นจากน้ำได้เขาก็สำลักประดักๆ