ประดอย

ภาษาอังกฤษ


v elaborate
คำที่เกี่ยวข้อง: decorate , embellish , adorn , trim