ประณีต

ภาษาอังกฤษ


adv neatly
ความหมายเหมือนกับ: ละเอียดลออ , เรียบร้อยงดงาม , พิถีพิถัน , ประณีตบรรจง
คำที่เกี่ยวข้อง: elaborately , finely , meticulously , delicately , elegantly , exquisitely
ตัวอย่างประโยค: เธอแกะสลักผักและผลไม้ประณีตมาก