ประณิธาน

ภาษาอังกฤษ


n determination
คำที่เกี่ยวข้อง: wish , resolution , aspiration