ประณาม

ภาษาอังกฤษ


v condemn
คำอธิบาย: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวร้าย , พูดให้ร้าย , ให้ร้าย , ตำหนิ , ติเตียน , ด่าว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: blame , denounce , damn , censure , reproach , reprobate , criticize
คำตรงข้าม: ชมเชย
ตัวอย่างประโยค: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู