ประณม

ภาษาอังกฤษ


n salutation
ความหมายเหมือนกับ: การน้อมไหว้
ตัวอย่างประโยค: เขาคลานเข้ามาตรงหน้าปู่แล้ว กราบก้มประณมกรอย่างสวยงาม