ประณต

ภาษาอังกฤษ


v salute
ความหมายเหมือนกับ: น้อมไหว้ , ประณม , ปณต , ปณม , ปณาม , ไหว้ , วันทา
คำที่เกี่ยวข้อง: greet , pay obeisance to , pay respect to
ตัวอย่างประโยค: เธอประณตไหว้อย่างสวยงาม