ประชุมเพลิง

ภาษาอังกฤษ


v cremate
ความหมายเหมือนกับ: เผาศพ , ฌาปนกิจศพ
คำที่เกี่ยวข้อง: light the funeral pyre , burn a corpse
ตัวอย่างประโยค: ประธานในงานศพประชุมเพลิงเป็นคนแรก