ประชุมสุดยอด

ภาษาอังกฤษ


n summit
คำอธิบาย: การประชุมระหว่างประเทศของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระดับสูงของรัฐบาล
หน่วยนับ: ครั้ง, คราว
ความหมายเหมือนกับ: การประชุมสุดยอด
คำที่เกี่ยวข้อง: summit conference , summit talk
ตัวอย่างประโยค: องค์การสหประชาชาติกำลังจะจัดการประชุมสุดยอดของโลกในเดือนมีนาคม