ประชุมพงศาวดาร

ภาษาอังกฤษ


n annals
คำอธิบาย: เอกสารรวบรวมเรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: historical annals , chronicle , historical record
ตัวอย่างประโยค: เขารวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากประชุมพงศาวดาร