ประชุม

ภาษาอังกฤษ


v meet
คำอธิบาย: มารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง, มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , สัมมนา , ถกเถียง , แสดงความคิดเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: hold a meeting , gather , round up , assemble , congregate , convene
ตัวอย่างประโยค: พวกเราร่วมกันประชุมอีกครั้งก่อนที่จะนำเอาแผนงานไปปฏิบัติจริง