ประชิดติดกัน

ภาษาอังกฤษ


adv near
ความหมายเหมือนกับ: จรดกัน , ติดกัน , เคียง , ใกล้
คำที่เกี่ยวข้อง: close