ประชามติ

ภาษาอังกฤษ


n referendum
คำอธิบาย: มติของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: มติมหาชน
คำที่เกี่ยวข้อง: public opinion , plebiscite
ตัวอย่างประโยค: ผลการหยั่งประชามติเมื่อเร็วๆ นี้สนับสนุนเธอขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศมากถึง 75%