ประชาชาติ

ภาษาอังกฤษ


n nation
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศ , ชาติ
ตัวอย่างประโยค: รายได้ต่อหัวของประชาชาติของไทยยังต่ำอยู่มาก