ประชัน

ภาษาอังกฤษ


v compete
คำอธิบาย: ี่แข่งขันเพื่อให้รู้ว่าใครจะแสดงได้ดีกว่าหรือเก่งกว่ากัน
ความหมายเหมือนกับ: แข่งขัน , ประกวด , ประกวดประขัน , แข่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: contest , vie , rival
ตัวอย่างประโยค: โรงภาพยนตร์ทั้งสองประชันกันว่าใครจะมีคนดูมากกว่ากัน