ประชวร

ภาษาอังกฤษ


v be sick
ความหมายเหมือนกับ: ป่วย , เจ็บป่วย , เจ็บไข้ , ล้มป่วย , ไม่สบาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be ill , ail
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหญิงทรงประชวรบ่อยๆ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง