ประชดชัน

ภาษาอังกฤษ


v be sarcastic
ความหมายเหมือนกับ: ประชด , แดกดัน
คำที่เกี่ยวข้อง: speak sarcastically , ridicule , ridicule with sarcasm , use insulting language , use sarcasm