ประชด

ภาษาอังกฤษ


v be sarcastic
ความหมายเหมือนกับ: แดกดัน , กระทบกระแทก , ประชดประชัน , กระแหนะกระแหน
คำที่เกี่ยวข้อง: speak sarcastically , ridicule , ridicule with sarcasm , use insulting language , use sarcasm
ตัวอย่างประโยค: ผมจับหางเสียงไม่ถนัดว่าเขาประชดหรือเพียงแต่ล้อเล่น