ประจุบัน

ภาษาอังกฤษ


n present
ความหมายเหมือนกับ: ปัจจุบัน
คำที่เกี่ยวข้อง: present time , now , present moment , present day , current