ประจิม

ภาษาอังกฤษ


n west
ความหมายเหมือนกับ: ทิศตะวันตก
คำที่เกี่ยวข้อง: occident
คำตรงข้าม: ตะวันออก
ตัวอย่างประโยค: กาญจนบุรีอยู่ทางทิศประจิม