ประจำ 3

ภาษาอังกฤษ


adj regular
คำอธิบาย: ลูกค้าประจำ ขาประจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: habitual , constant