ประจำ 2

ภาษาอังกฤษ


adv regularly
ความหมายเหมือนกับ: เป็นนิจ , เสมอ , เป็นปกติ , เป็นกิจวัตร , สม่ำเสมอ , เป็นนิตย์
คำที่เกี่ยวข้อง: habitually , frequently , often , constantly
ตัวอย่างประโยค: คุณยายขี้ลืมประจำ