ประจำใจ

ภาษาอังกฤษ


v adhere to
คำอธิบาย: ยึดไว้ในใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: stick fast to , attach , cling to , keep something in mind
ตัวอย่างประโยค: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต