ประจำเมือง

ภาษาอังกฤษ


n Venus
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดาวศุกร์ , ดาวรุ่ง , ดาวประกายพรึก
คำที่เกี่ยวข้อง: evening star
ตัวอย่างประโยค: ดาวประจำเมืองเห็นได้ในตอนหัวค่ำ