ประจำเดือน

ภาษาอังกฤษ


n monthly period
ความหมายเหมือนกับ: ระดู , รอบเดือน , เมนส์
คำที่เกี่ยวข้อง: menstruation , menstrual period , menses , period
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย (อาการเศร้า)
adj monthly
ความหมายเหมือนกับ: รายเดือน
ตัวอย่างประโยค: การประชุมประจำเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมาร่วมกันพร้อมเพรียง