ประจำสัปดาห์

ภาษาอังกฤษ


adj weekly
คำอธิบาย: ทีมีขึ้นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทุกๆ อาทิตย์
ความหมายเหมือนกับ: ประจำอาทิตย์
ตัวอย่างประโยค: ขอให้ทุกท่านติดตามเพลงเด่นประจำสัปดาห์นี้ให้ดี