ประจำยาม

ภาษาอังกฤษ


n name of a Thai design
คำอธิบาย: ชื่อลายอย่างหนึ่งมีรูปเป็นดอก 4 กลีบ วางเป็นระยะๆ คั่นลายอื่น
หน่วยนับ: ลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: name of a Thai decorative pattern
ตัวอย่างประโยค: หน้าบันนี้สลักลายประจำยามคั่นลายเถา