ประจำถิ่น

ภาษาอังกฤษ


adj local
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น , พื้นเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: folk , homegrown , native , regional
adj native
ความหมายเหมือนกับ: ท้องถิ่น , พื้นบ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง: local , domestic , homemade