ประจำตำบล

ภาษาอังกฤษ


adj district
ตัวอย่างประโยค: มะขามหวานอบแห้งเป็นของดีประจำตำบลที่นี่